Одржане централне јавне расправе

31/05/2023
Одржане централне јавне расправе

Секретаријат за финансије и буџет Општине Зета је јуче, са почетком у 10,00 часова, у Малој сали Општине Зета (сала за вјенчања), спровео Централану јавну расправу поводом Нацрта Одлуке о локалним комуналним таксама.Централане јавне расправе одржане су и данас, у Малој сали Општине Зета по сљедећем распореду: 

-  у 10.00 часова - Нацрт Одлуке о боравишној такси, у организацији Секретаријата за  развој предузетништва и пољопривреде Општине Зета;

 

-  у 10.00 часова - Нацрт Одлуке о висини, начину обрачунавања и плаћања чланског доприноса Туристичкој организацији Општине Зета, у организацији Секретаријата за  развој предузетништва и пољопривреде Општине Зета;

 

-   у 11.00 часова - Нацрт Одлуке о локалним објектима од општег интереса, у организацији Секретаријата за уређење простора, заштиту животне средине и саобраћаја Општине Зета;

 

- у 12.00 часова - Нацрт Одлуке о постављању односно грађењу и уклањању помоћних објеката на територији Општине Зета, у организацији Секретаријата за уређење простора, заштиту животне средине и саобраћаја Општине Зета.

 

Заинтересовани грађани имали су прилику да изнесу своје предлоге, сугестије и критике, и на тај начин дају свој допринос у циљу квалитетнијег разматрања наведених нацрта.Подсјећамо јавност да ће се централне јавне расправе, за утврђене нацрте одлука, у организацији Секретаријата за уређење простора, заштиту животне средине и саобраћаја, одржати у Малој сали Општине Зета по сљедећем распореду : 

 

-   у четвртак, 1.јуна  у 11.00 часова - Нацрт Одлуке о комуналном реду; 

 

-   у четвртак, 1.јуна у 12.00 часова- Нацрт Одлуке о сахрањивању, уређењу и одржавању гробља; 

 

-  у петак, 2.јуна у 11.00 часова - Нацрт Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта.

 

Нацрти одлука објављени су на сајту Општине Зета: www.golubovci.me, банер Јавне расправе. Детаљније информације о програму Јавне расправе могу се пронаћи на линку: https://golubovci.me/stranice2/9 .