PR Menadžer

PR Menadžerka: Ivana Nešković

Adresa: Anovi, Glavna gradska ulica 89, 81304 Golubovci
Telefon: +382 20 873 225; +382 67 708 905
E-mail: ivana.neskovic@podgorica.me


Opis posla:

Prati dnevnu štampu i Internet; u saradnji sa rukovodiocima organizacionih jedinica priprema saopštenja i daje informacije za javnost, priprema publikacije i druge materijale Opštine, uređuje i održava internet prezentaciju i objavljivanje potrebnih sadržaja na web stranici Opštine; ostvaruje saradnju sa medijima, vrši izradu i plasiranje javnosti i medijima odgovarajućeg foto, audio i video materijala; vrši upravljanje arhivom foto, audio i video materijala o aktivnostima Opštine; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e.