Opšti akti Skupštine

Odluke usvojene na XXIII sjednici Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci

Odluke usvojene na XXII sjednici održanoj dana 29.03.2022. godine