Opšti akti Skupštine

Odluke usvojene na XXII sjednici održanoj dana 29.03.2022. godine