Interne procedure i uputstva

Pravilnik o načinu pripreme i dostavljanja materijala predsjedniku Opštine

Uputstvo o postupku odobravanja službenog putovanja

Interna procedura za za izradu Odluke o budžetu Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci

Interno uputstvo za plaćanje ulaznih faktura u Opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci

Interna procedura za slobodan pristup informacijama

Interna procedura za ostavarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć

Uslovi za postavljanje privremenih objekata