Interne procedure i uputstva

Uputstvo o načinu evidentiranja prisustva na radu zaposlenih u sekretarijatu za lokalnu upravu

Interno uputstvo o obračunu zarada

Uputstvo o postupku odobravanja službenog putovanja

Interna procedura za za izradu Odluke o budžetu Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci

Interno uputstvo za plaćanje ulaznih faktura u Opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci

Interna procedura za slobodan pristup informacijama

Interna procedura za ostavarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć

Uslovi za postavljanje privremenih objekata