Adresar Organa i Službi Glavnog Grada

Predsjednik Opštine Zeta

Adresa:Anovi, Glavna gradska ulica broj 89
Telefon: 020/873-290
Mob.tel:
E-mail: mihailo.asanovic@podgorica.me 
Web site: 
Fax:

Sekretarijat za lokalnu upravu

Adresa: Anovi, Glavna gradska ulica 89, 81304 Golubovci
Telefon: 020 873 261
E-mail: vukica.bajceta@podgorica.me

PR Menadžer

Adresa: Anovi, Glavna gradska ulica 89, 81304 Golubovci
Telefon: +382 20 873 225; +382 67 708 905
E-mail: ivana.neskovic@podgorica.me

Sekretar Skupštine

Adresa: Golubovci, Anovi bb
Telefon: +382 20 873-225
E-mail: marija.perovic@podgorica.me

Predsjednik Skupštine

Adresa: Anovi , Glavna gradska ulica 89, 81304 Golubovci
Telefon: +382 20 873-269
E-mail: nebojsa.domazetovic@podgorica.me

Kancelarija za sport i mlade

Adresa: Anovi, Glavna gradska ulica 89, 81 304 Golubovci
Telefon: 020 873 225
 

Odjeljenje za ruralni razvoj

Adresa: Anovi, Glavna gradska ulica 89, 81304 Golubovci
Telefon: 020 873 294
E-mail: gavro.kaludjerovic@podgorica.me

Sektor za finansije

Adresa: Anovi, Glavna gradska ulica 89, 81304 Golubovci
Telefon: 020 873 683
E-mail: vesna.z.maras@podgorica.me

Odjeljenje za planiranje, održivi razvoj i komunalno poslove

Adresa: Anovi, Glavna gradska ulica 89, 81304 Golubovci
Telefon: 020 873 261
E-mail: milanka.baljevic@podgorica.me