Odjeljenje za ruralni razvoj

Šef: mr Gavro Kaluđerović

Adresa: Anovi, Glavna gradska ulica 89, 81304 Golubovci
Telefon: 020 873 294
E-mail: gavro.kaludjerovic@podgorica.me


Odjeljenje za ruralni razvoj, kao uža orgaizaciona jedinica u sastavu Sektora,  obavlja poslove koji se odnose na: podsticajne mjere u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, zanatstva, turizma, ugostiteljstva i dr., priprema izvještaja o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, pripremu izvještaja o stanju u oblasti, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe uprave iz svog djelokruga.