Služba za zajedničke poslove

Služba za zajedničke poslove, kao posebna unutrašnja organizacionoj jedinica u sastavu Sektora, obavljaja poslove koji se odnose na: kancelarijsko poslovanje, poslove tekućeg i investicionog održavanja objekata u kojima su smješteni organi lokalne uprave, poslove osiguranja službenika i imovine opštine, poslove javnih nabavki, u skladu sa zakonom, poslove obezbjeđenja i zaštite objekata u kojima su smješteni organi Opštine  i drugih objekata, u skladu sa propisima; portirske poslove, poslove koji se odnose na korišćenje, održavanje i evidenciju službenih vozila, pomoćno-tehničke poslove u vezi sa upotrebom i zaštitom zastave i grba Opštine, poslove kopiranja i povezivanja štampanih materijala, poslove održavanja higijene službenih prostorija, priprema informativne i druge stručne materijale u vezi poslova iz djelokruga Službe, pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, pripremu izvještaja iz svoje oblasti, za predsjednika opštine i druge nadležne organe, upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga i djelokruga organa lokalne uprave, vršenje  drugih poslova u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.