Oglasna strana

Obavještenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Inspektorica III, Sekretarijat za finansije i budžet - 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme, objavljenog dana 04. marta 2024. godine

Obavještenje kandidatima (2)

18.04.2024

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši savjetnik/ca odjeljenja za zaštitu životne sredine u Sekretarijatu za uređenje prostora, zaštitu žvotne sredine i saobraćaja - 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vr

Obavještenje kandidatima

17.04.2024

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti - Viši/a namještenik/ca II – domar/ka, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Viši namještenik II domar, 1 izvršilac na neodređeno

17.04.2024

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Savjetnik/ca III odjeljenja za planiranje prostora u Sekretarijatu za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaj- 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrij

Obavještenje kandidatima

15.04.2024

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi komunalne policije i inspekcije - Komunalni/a policajac/ka- 4 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi komunalne policije Komunalni policajac, 4 izvršioca na neodređeno

12.04.2024

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi komunalne policije i inspekcije - Samostalni/a savjetnik/ca I za pravne poslove, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi komunalne policije i inspekcije Samostalni savjetnik I za pravne poslove, 1 izvršilac na neodređeno

12.04.2024

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi komunalne policije i inspekcije - Komunalni/a Inspektor/ica I za stambeno-komunalne i poslove iz oblasti voda, turizma i ugostiteljstva - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi komunalne policije i inspekcije Komunalni inspektor I za stambeno komunalne poslove iz oblasti voda, turizma i ugostiteljstva, 1 izvršilac na neodređeno.

12.04.2024

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi komunalne policije i inspekcije - Inspektor/ica I za lokalne puteve i poslove drumskog saobraćaj, 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi komunalne policije i inspekcije Inspektor I za lokalne puteve i poslove drumskog saobraćaja, 1 izvršilac, na neodređeno

12.04.2024

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za pravne poslove u službi Skupštine opštine Zeta, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa (2)

29.03.2024

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi predsjednika Opštine Zeta - Kancelarija za projekte i protokolarne poslove - Viši/a savjetnik/ca III pr menadžer/ka, 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši Savjetnik III PR Menadžer u Službi predsjednika Opštine

29.03.2024

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaj - Samostalni/a savjetnik/ca III odjeljenja za planiranje prostora, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni savjetnik III u Sekretarijatu za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaj

29.03.2024

Interni oglas za popunu radnog mjesta - Viši savjetnik/ica II - poslovni/a sekretar/ica, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta Visši savjetnik II poslovni sekretar u Službi komunalne policije i inspekcije, 1 izvršilac

28.03.2024

Interni oglas za popunu radnog mjesta Viši namještenik II - domar u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

Interni oglas za popunu radnog mjesta Viši namještenik II domar u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

27.03.2024

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi komunalne policije i inspekcije - Viši/a savjetnik/ca III za pravne poslove, 1 izvršilac/teljka

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi komunalne policije i inspekcije Viši savjetnik III za pravne poslove

25.03.2024

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi komunalne policije i inspekcije - Inspektor/ica III za lokalne puteve i poslove drumskog saobraćaja, 1 izvršilac/teljka

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi komunalne policije i inspekcije Inspektor III za lokalne puteve i poslove drumskog saobraćaja

25.03.2024