Kancelarija za sport i mlade

Adresa: Anovi, Glavna gradska ulica 89, 81 304 Golubovci
Telefon: 020 873 225
 


Kancelarija za sport i mlade kao uža organizaciona jedinica u sastvu sektora,  obavlja poslove koji se odnose na: stvaranje uslova za razvoj i unapređenje sporta djece, omladine i građana, dodjeljivanje nagrada i priznanja u oblasti sporta, izrada programa finansiranja aktivnosti u sportu i sportskih manifestacija, iniciranje i podrška mjerama u oblasti primarne zdravstvene zaštite; iniciranje i podršku mjerama u oblasti obrazovanja, poslove na dodjeli stipendija svršenim učenicima srednjih škola, kao i podsticanje daljeg školovanja talentovane i nadarene djece, priprema izvještaja o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, druge poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.