Sve vijesti

Golubovci

Opština koju volim

Zeta se prostire na površini od 15.305 ha, a sastoji se od 22 naselja. Naselja na teritoriji opštine Golubovci su: Anovi, koji su i sjedište opštine, Balabani, Berislavci, Bijelo Polje, Bistrice, Botun, Vranjina, Vukovci, Golubovci, Goričani, Gostilj, Gošići, Donja Cijevna, Kurilo, Ljajkovići, Mataguži, Mahala, Mitrovići, Mojanovići, Ponari, Srpska i Šušunja.

Najveći dio stanovništva koncentrisan je u naseljima: Golubovci, Mojanovići, Mataguži i Mahala.

Opšti agroekološki podaci

Teritorija Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci se prostire na površini od 15.305 ha, a sastoji se od 22 naselja. Naselja na teritoriji opštine Golubovci su: Anovi, koji su i sjedište opštine, Balabani, Berislavci, Bijelo Polje, Bistrice, Botun, Vranjina, Vukovci, Golubovci, Goričani, Gostilj, Gošići, Donja Cijevna, Kurilo, Ljajkovići, Mataguži, Mahala, Mitrovići, Mojanovići, Ponari, Srpska i Šušunja.

Pročitajte više...

Klima

Karaktersitičan je neposredan uticaj sredozemne klime, odnosno blizine Jadranskog mora i uticaj planinskog zaleđa, što rezultira pojavom izmijenjeno sredozemnog tipa klime sa svojim specifičnim karakteristikama, toplim i vrućim ljetima i blagim i kišovitim zimama.

Period srednjih dnevnih temperatura iznad 0°C traje i preko 320 dana u godini, a iznad 15°C oko 180 dana. Ovo područje je naročito poznato po izuzetno toplim ljetima: temperature iznad 40°C i to u julu i avgustu mjesecu.

Na ovom području od brojnih pravaca duvanja vjetra dva su uglavnom nosioci vremenskih prilika. To su sjever i jugo, koji duvaju uglavnom u periodu septembar - april. Prosječan broj dana sa vjetrom je oko 60. Broj kišnih dana je oko 115.

Prosječna relativna vlažnost iznosi 63.6%. Jul i avgust imaju najnižu prosječnu mjesečnu relativnu vlažnost vazduha, dok je maksimalna vrijednost od 86% zabilježena u decembru.      

Poljoprivreda

Vrlo povoljni agroekološki uslovi (klimatski, edafski i biotički faktori) su potencijal za razvoj poljoprivrede na ovom području. Najveći proizvodni resurs je priobalje Skadarskog jezera, iznad kote 10.44 mnm. Aluvijumi se lako obrađuju i spadaju u najplodnija zemljišta,a pogodni su naročito za ratarsko-povrtarsku proizvodnju, ali se na njima gaje i druge kulture. 

Povoljni su uslovi i za stočarstvo, štalskog tipa ili sa ispustima. Najčešći oblik je štalskog tipa, dok se stočarenje sa ispustima vrši u priobalnom dijelu Skadarskog jezera, gdje se stoka slobodno napasa tokom većeg dijela godine. 

Po popisu iz 2011. godine na području Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci živi 16231 stanovnik. Najveći dio je koncentrisan u naseljima Golubovci, Mojanovići, Mataguži i Mahala.

Istorija

Zeta je oblast Crne Gore, koja se nalazi između Podgorice i Skadarskog jezera. Još od srednjeg vijeka ona je geografski , administartivno i istorijski prepoznatljiva, a danas njen najveći dio čini teritoriju Opštine Golubovci, koja je u okviru Glavnog grada , sa Golubovcima kao administrativnim sjedištem.

Pročitajte više...