Predsjednik Skupštine

Predsjednik: Ratko Stijepović

Adresa: Golubovci, Anovi bb
Telefon: +382 20 873-269
E-mail: ratko.stijepovic@podgorica.me


23.01.1963-Titograd

- Diplomirani inžinjer elektrotehnike-odsijek elektronika 


Radno iskustvo


- Glavni inžinjer za hardver i računske komunikacije u MUP-u (1989-2001)
- Načelnik odjeljenja za prenosne sisteme u MUP-u (2001-2007)
- Rukovodilac službe za IT i Telekomunikacije u ŽICG (2007-2009)
- Direktor Sektora za ETP u ŽICG (2009-2018)
- Predsjednik Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci (2018-  ) 


Predsjednik Skupštine:

 

   1.  Predstavlja Skupštinu,

   2.  Saziva sjednicu Skupštine, predsjedava i rukovodi njenim radom,

   3.  Stara se o realizaciji odluka i drugih akata Skupštine,

   4.  Predlaže dnevni red sjednice Skupštine,

   5.  Potpisuje akte Skupštine,

   6.  Koordinira rad radnih tijela Skupštine,

   7.  Sarađuje sa predsjednikom Opštine, organima lokalne uprave i javnim službama čiji je osnivač Opština;

   8.  Brine o javnosti rada Skupštine,

   9.  Vrši druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci i ovim Poslovnikom.