Realizovane radionice na temu selektivnog sakupljanja otpada u javnim obrazovnim ustanovama

20/12/2021
Realizovane radionice na temu  selektivnog sakupljanja otpada u javnim obrazovnim ustanovama

Opština u okviru Glavnog grada Golubovci u saradnji sa gradskim  privrednim društvima “Čistoća” I ”Deponija“,  realizovala je za djecu radionice o značaju selektivnog sakupljanja otpada, u svrhu reciklaže i zaštite životne sredine. Ova aktivnost predviđena  Strateškim planom razvoja naše Opštine, u cilju stvaranja pretpostavki za primjenu odložene odredbe Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Glavnog grada, koja se odnosi na postavljanje posuda za sakupljanje otpada na principu “suve” i “mokre” frakcije komunalnog otpada po zonama građevinskog zemljišta.Radionice su održane u OŠ „Vladika Danilo“ , OŠ „Niko Maraš“, OŠ „Zarija Vujošević“, OŠ „Milan Vukotić”, i JPU „Zvjezdani vrt“. Sedmodnevnim radionicama je obuhvaćeno preko 250  učenika osnovnih  škola i 60 djece predškolskog  uzrasta, koji su  kroz interaktivan i kreativan način  edukovani o prednostima odvojenog sakupljanja otpada, na principu mokre i suve frakcije, prepoznavanju  opasnih i neopasnih vrsta otpada u svojim domaćinstvima sa mogućnošću odlaganja u reciklažnom dvorištu, poslovima privrednih društava na sakupljanju, transportu i zbrinjavanju otpada i uticaju nepravilnog odlaganja otpada  na životnu sredinu.”Deponija“ d.o.o Podgorica je obezbijedila namjenske posude za sakupljanje reciklabilnih frakcija ( papir, karton, plastika, limenka) koje su postavljene u školskim objektima. Naše očekivanje je da će kroz edukaciju ciljnih grupa, doprinijeti podizanju svijesti građana  i većoj prihvatljivosti odlaganja otpada na principu  “mokre” i ”suve“ frakcije u posude, koje će se postavljati na javnim površinama.  Takođe, ove radionice su mogućnost da se djeca, a posredno,  preko podijeljenih info flajera i članovi njihovih  domaćinstava, detaljnije informišu o raspoloživoj infrastuktiri za odlaganje komunalnog otpada sa  akcentom na primarnu selekciju i odlaganje  otpada  na reciklažnom dvorištu u naselju Goričani.Radionice su bile svojevrsna prilika  za predstvnike Opštine i ”Čistoće“ d.o.o Podgorica, da kroz interakciju sa djecom, njihova zapažanja i komentare  uoče u kojem pravcu treba raditi na unapređenju upravljanja otpadom.Zahvaljujemo se upravama osnovnih  škola i predškolske ustanove sa područja naše Opštine  na podršci i i ukazanoj prihvatljivosti namjere, da se kroz edukaciju djece doprinosi promjeni svijesti u ponašanju sa otpadom.