Održana prezentacija programa podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede za 2022. godinu

27/01/2022
Održana prezentacija programa podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede za 2022. godinu

U velikoj Sali KIC-a „Zeta“ u Golubovcima, u četvrtak 27.januara sa početkom u 12h, održana je prezentacija Programa podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede na teritoriji Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci za 2022. godinu.Poljoprivredni proizvođači sa teritorije Zete imali su priliku da se detaljno upoznaju sa uslovima, kriterijumima i načinom ostvarivanja prava za podršku predviđenu ovim Programom.Ovogošnji Program sadrži 10 mjera koje pružaju podršku za refundaciju troškova u proizvodnji, kontrolu kvaliteta hrane i poboljšanju plasmana poljoprivrednih proizvoda,  a ukupan budžet je 92.500,00 eura.Aktuelne mjere se odnose na:1.    nabavku mreža za zasjenu i agrotekstila za zasade pod povrćem,2.    nabavku sjemenskog, sadnog i drugog repro materijala za proizvodnju cvijeća,3.    nadoknadu troškova za obavljenu kontrolu (fizičko-hemijsku analizu) sira, vina, meda i drugih pčelinjih i prehramabenih proizvoda, kao i ispitivanje zemljišta i rezidua pesticida u povrću, voću, grožđu i drugim proizvodima,4.    refundaciju troškova za zakup tezgi,5.    žetvu žitarica,6.    pripremu dokumentacije za projekte,7.    edukaciju i promociju u poljoprivredi i agroturizmu,8.    nagrade istaknutim poljoprivrednim proizvođačima,9.    upravljanje rizicima u poljoprivredi,10.   unapređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda,11.   upravljanje otpadom u poljoprivredi, Prezentaciji je prisustvovalo 30 poljoprivrednika, kao i predstavnici medija.