EKO-FOND PRODUŽIO ROK ZA PRIJAVU NA JAVNI KONKURS “On-grid i Off-grid fotonaponski sistemi”

23/02/2022
EKO-FOND PRODUŽIO ROK ZA PRIJAVU NA JAVNI KONKURS “On-grid i Off-grid fotonaponski sistemi”

Obavještavamo javnost, da je Fond za zaštitu životne sredine (Eko-fond) produžio rok za prijavu na javni konkurs “On-grid i Off-grid fotonaponski sistemi” za dodjelu subvencija, koji je namijenjen mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i fizičkim licima, koja su registrovana kod nadležnih organa za obavljanje samostalne djelatnosti i po tom osnovu ostvaruju prihode.O uslovima koje korisnici moraju ispuniti, detaljnije informacije, svi zainteresovani mogu pronaći u opisu linka:https://www.eko-fond.me/me/javni-konkursi/javni-pozivi/