Obavještenje o realizaciji tretmana uništavanja odraslih formi komaraca

16/06/2022
Obavještenje o realizaciji tretmana uništavanja odraslih formi komaraca

Opština u okviru Glavnog grada - Golubovci u okviru sprovođenja opštih mjera zaštite stanovništa od zaraznih bolesti koje prenose insekti i glodari, obavještava građane o početku realizacije tretmana uništavanja odraslih formi komaraca, metodom zamagljivanja duž ulica u naseljima.Uništavanje odraslih formi komaraca, kao preventivna dezinsekcija realizuje se u periodu od juna do polovine septembra u  5 tretmana,  sa rasporedom od  15-20 dana. Za prvi tretman najavljena aktivnost će se realizovati po sljedećem rasporedu:16. jun, naselja: Anovi, Berislavci, Bijelo Polje, Bistrice, Kurilo, Vranjina, Ponari, Vukovci, Goričani, Mojanovići;17. jun - naselja:, Šušunja, Gostilj, Balabani, Gošići; Mataguži, Golubovci, Mahala;18.jun – naselja Botun, Ljajkovići, Mitrovići, Srpska,Donja Cijevna;Najavljena aktivnost će se obavljati u ranim večernjim satima.U slučaju loših vremenskih uslova (kiša ili jak vjetar), aktivnost se pomjera za prvi meteorološki pogodan dan. Vršilac usluga obavještava predstavnike udruženja pčelara, i registrovane pčelare sa područja naše Opštine radi preduzimanja mjera zaštite svojih društava.Za dodatne informacije  građani se mogu  obratiti Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci putem: kontakta 020 873 261, web sajta, naloga na društvenim mrežama i izabranom ponuđaču  na broj  068 739 334.