ГЕНЕРИСАНА ПОРЕСКА РЈЕШЕЊА ЗА ПОРЕЗ НА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

17/06/2024
ГЕНЕРИСАНА ПОРЕСКА РЈЕШЕЊА ЗА ПОРЕЗ НА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

ГЕНЕРИСАНА ПОРЕСКА РЈЕШЕЊА ЗА ПОРЕЗ НА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ Секретаријат за финансије и буџет је припремио рјешења о порезу на непокретности за 2024. годину, за физичка лица. Рјешења ће у наредним данима бити штампана и ковертирана од стране Поште Црне Горе, и након тога ће се кренути са уручењем истих. Такође, прије него што грађанима пореска рјешења буду уручена, претрагом на порталу www.laris.me грађани могу извршити увид у генерисана рјешења. Приступ порталу имају сви обвезници који се налазе у бази података, и уносом ЈМБГ-а (за физичка лица) и избором општине, може се извршити увид у сва генерисана рјешења о порезу на непокретности. Годишњи порез на непокретности се плаћа у двије једнаке рате, од којих прва доспијева 30. јуна, а друга 31. октобра 2024. године. Овим путем позивамо пореске обвезнике да благовремено измире своје обавезе. Евентуалне приговоре обвезници могу поднијети Секретаријату за финансије и буџет – Сектору за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода, на адреси Главна градска улица Анови 89, други спрат, канцеларија број 1.За више информација грађани могу позвати бројеве канцеларије 020/873-294 и 068/884-905.