JAVNA RASPRAVA U OKVIRU PROJEKTA „UPRAVLJANJE INDUSTRIJSKIM OTPADOM I ČIŠĆENJE“ (IWMCP)

23/06/2022
JAVNA RASPRAVA U OKVIRU PROJEKTA „UPRAVLJANJE INDUSTRIJSKIM OTPADOM I ČIŠĆENJE“ (IWMCP)

U okviru projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“ (IWMCP) koji se finansira iz kredita Svjetske banke,  predviđena je sanacija odlagališta čvrstog otpada i bazena crvenog mulja iz industrijske proizvodnje KAP-a. Agencija za zaštitu životne sredine, kao implementaciona jedinica projekta, u koordinaciji sa Opštinom u okviru Glavnog grada Golubovci,  obavještava javnost da će se javna rasprava o dokumentima po proceduri Svjetske banke održati 27.juna 2022.godine, sa početkom u 10,00 časova za remedijaciju bazena crvenog mulja i u 12,00 časova za remedijaciju čvrstog otpada,  u maloj sali Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci.

Detaljnije u  opisu linka:    https://rio.org.me/index.php/en/news