NVO Psiho-Vodič u narednom periodu najavila realizaciju projekta "Kulturna reaktivacija - Vranjinom kroz kulturu i istoriju" u saradnji sa NVO Ecosport iz Golubovaca

08/07/2022
NVO Psiho-Vodič u narednom periodu najavila realizaciju projekta "Kulturna reaktivacija - Vranjinom kroz kulturu i istoriju" u saradnji sa NVO Ecosport iz Golubovaca

NVO Psiho-Vodič odabrana je među 12 organizacija koje su podržane na konkursu u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 koji je raspisala kancelarija UNDP u Crnoj Gori.U narednom periodu, organizovaće projekat pod nazivom "Kulturna reaktivacija - Vranjinom kroz kulturu i istoriju" u saradnji sa NVO Ecosport iz Golubovaca.