Podrška proizvodnji cvijeća

23/08/2022
Podrška proizvodnji cvijeća

Opština Zeta podsjeća poljoprivredne proizvođače da je u toku prijavljivanje za Mjeru 2 Programa podsticajnih mjera podrške za proizvodnju cvijeća. Pravo na podršku za nabavku sertifikovanog sjemenskog i sadnog materijala cvijeća, suspstrata i drugih repromaterijala  imaju poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava ili Registar proizvođača cvijeća i ukrasnog bilja kod Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Visina podrške je do 50% od ukupno prihvatljivih troškova, a najviše 200 eura po zahtjevu. Zahtjevi se podnose do  01. septembra poštom ili ličnim dostavljanjem u arhivu Opštine Zeta, sa naznakom: „Podrška proizvodnji cvijeća“. Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona: 020/873-294 ili u kancelariji Odjeljenja za ruralni razvoj.