Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci za 2022. godinu stavljen na javnu raspravu

14/09/2022
Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci za 2022. godinu stavljen na javnu raspravu

Obavještavamo građane Zete da je utvrđen Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci za 2022. godinu i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.Centralna javna rasprava održaće se 20. septembra sa početkom u 11h u maloj sali Opštine.Nacrt odluke objavljen je na sajtu Opštine www.golubovci.me , baner Javne rasprave.