POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU OPŠTINE ZETA I FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE (EKO FOND)

29/03/2023
POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU OPŠTINE ZETA I FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE (EKO FOND)

U cilju unaprjeđenja i stvaranja kvalitetnijih uslova u oblasti zaštite i očuvanja životne sredine, kao i jačanja međusobne saradnje, danas je potpisan Memorandum o saradnji između Opštine Zeta i Fonda za zaštitu životne sredine (Eko-fond).Memorandum su potpisali predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović i izvršni direktor Fonda za zaštitu životne sredine Draško Boljević.Takođe, potpisivanju ovog dokumenta, prisustvovao je i predsjednik Skupštine opštine Zeta, Luka Krstović.Današnji sastanak potvrda je dobre buduće saradnje Opštine Zeta i Fonda za zaštitu životne sredine, koja će se  zasnivati na intenzivnoj komunikaciji i razmjeni mišljenja i ideja, kao preduslovu za ostvarivanje dobrih zajedničkih rezultatata.Ovim dokumentom utvrđene su obaveze, uslovi i prava strana potpisinica sa fokusom na realizaciju programa, aktivnosti i projekata iz oblasti zaštite životne sredine, klimatskih promjena, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.U konačnom, akcenat je stavljen na izradi lokalnih planova iz oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti, što će umnogome doprinijeti razvoju lokalne zajednice u promociji i prezentaciji prirodnih resursa ovog kraja.