BERBA KUKURUZA

31/08/2023
BERBA KUKURUZA

Opština Zeta je i ove godine, obezbijedila sredstva za podršku berbi kukuruza. Visina subvencije za berbu iznosiće 20€,  uz obavezu  poljoprivrednih proizvođača da izabranom vršiocu, plate iznos od 20€ po ralu za izvršenu berbu kukuruza.Proizvođačima sa područja Zete će biti na raspolaganju kombajni (berači) koji će svakodnevno vršiti berbu, shodno potrebama proizvođača.Svi zainteresovani vlasnici površina pod kukuruzom,  za navedene potrebe mogu se obratiti direktno vršiocima berbe na sljedeće brojeve telefona: 
  • Sreten Terzić,  067/541-234;   
  • Zoran Anđušić, 067/811-490 i 
  • Đorđije Pešukić, 068/527-307. Komisija Opštine Zeta će obići određeni broj poljoprivrednih proizvođača koji su koristili ovu mjeru.