ПОДСЈЕТНИК ЗА ПРАВНА ЛИЦА: ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОРЕЗ НА НЕПОКРЕТНОСТИ

31/08/2023
ПОДСЈЕТНИК ЗА ПРАВНА ЛИЦА: ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОРЕЗ НА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подсјећамо пореске обвезнике – правна лица, која нису поднијела пореске пријаве на основу којих се утврђује порез на непокретности које се налазе на територији Општине Зета, да су дужни да поднесу исте Секретаријату за финансије и буџет, најкасније до краја септембра текуће године, на обрасцу ППН-ПЛ (https://golubovci.me/stranice2/8).За сва правна лица која не поднесу пријаву до краја септембра, или поднесу пријаве на којима се уоче неправилности, порески орган ће предузети друге законом прописане мјере – унос података о датој непокретности ће се радити по процедури за физичка лица, или ће бити ангажован процјенитељ ради процјене вриједности предметне непокретности.Правна лица која су већ поднијела пријаве, могу очекивати пореска рјешења током септембра.Потписане и печатиране пријаве можете слати на мејл zeta.ljp@podgorica.me, или предати код Секретаријата за финансије и буџет Општине Зета, Главна градска улица Анови 89.