ГЕНЕРИСАНА ПОРЕСКА РЈЕШЕЊА ЗА ПОРЕЗ НА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

13/09/2023
ГЕНЕРИСАНА ПОРЕСКА РЈЕШЕЊА ЗА ПОРЕЗ НА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Секретаријат за финансије и буџет – Сектор за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода донио је рјешења о утврђеном порезу на непокретности за 2023. годину, за физичка лица. Рјешења ће у кратком року бити достављена Пошти Црне Горе, која ће обавити послове штампе, ковертирања и уручења истих пореским обвезницима. Такође, прије него што грађанима пореска рјешења буду уручена, претрагом на порталу www.laris.me грађани могу извршити увид у генерисана рјешења. Приступ порталу имају сви обвезници који се налазе у бази података, и уносом ЈМБГ-а (за физичка лица) и избором општине, може се извршити увид у сва генерисана рјешења о порезу на непокретности. Годишњи порез на непокретности се плаћа у двије једнаке рате, од којих прва доспијева 30. јуна, а друга 31. октобра 2024. године. Узимајући у обзир касније доношење рјешења (из оправданих разлога), рок за плаћање је помјерен за следећу годину, како грађани Зете не би били доведени у подређен положај.Још једном подсјећамо да је ове године у свим општинама забиљежен значајан раст задужења по основу пореза на непокретности у односу на претходну годину, конректно у Главном граду раст од око 28%, док ће грађани Зете Општини Зета платити износ који је нижи чак до 37%, у односу на износ пореза који би платили Подгорици за ову годину, да Зета није постала самостална општина. Овим путем позивамо пореске обвезнике да благовремено измире своје обавезе.

Евентуалне приговоре обвезници могу поднијети Секретаријату за финансије и буџет – Сектору за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода, на адреси Главна градска улица Анови 89, други спрат, канцеларија број 1.