Produžen rok za prijavu za angažovanje instruktora i popisivača

29/09/2023
Produžen rok za prijavu za angažovanje instruktora i popisivača

Na osnovu člana 16 stav 1 tačka 2 Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova („Sl. list Crne Gore“, br.140/22) popisna komisija u jedinici lokalne samouprave daje  O B A V J E Š T E N J E Produžava se rok za prijavu na Javni oglas objavljen dana 22.09.2023. godine, za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji će se održati od 1. – 15. novembra 2023. godine,  i sada glasi „zaključno sa  09. oktobrom 2023. godine. Svi zainteresovani učesnici/ce mogu se prijaviti najkasnije do navedenog datuma.Obavještenje se daje zbog zahtjeva kandidata za dodatnim rokom u cilju prikupljanja potrebne dokumentacije.Svi ostali uslovi iz Javnog oglasa  ostaju neizmijenjeni.