УСВОЈЕНО 20 ОДЛУКА НА ДЕСЕТОЈ СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЗЕТА БИТНИХ ЗА РАЗВОЈ ЗЕТЕ

01/11/2023
УСВОЈЕНО 20 ОДЛУКА НА ДЕСЕТОЈ СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЗЕТА БИТНИХ ЗА РАЗВОЈ ЗЕТЕ

Општина Зета обавјештава грађане да је на десетој сједници Скупштине Општине Зета, одржаној 30.10.2023. године,усвојен низ одлука од великог значаја за несметано функционисање и даљи развој наше општине, и то:

1. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о буџету Општине Зета за 2023. годину,

2. Одлука о радном времену,

3. Одлука о условима и поступку финансирања пројеката и програма невладиних организација,

4. Одлука о учешћу представника невладиних организација у радним групама,

5. Одлука о начину и поступку учешћа локалног становништва у вршењу јавних послова,

6. Одлука о печатима,

7. Етички кодекс локалних службеника и намјештеника,

8. Одлука о висини накнаде за рад истакнутих стручњака и стручних лица у комисија за провјеру компетенција, знања и способности и комисији за провјеру знања, способности, компетенција и вјештина,

9. Одлука о општинским и некатегорисаним путевима на територији Општине Зета,

10. Одлука о критеријумима за категоризацију, начин обиљежавања и разврставања општинских путева на територији Општине Зета,

11. Одлука о локацијама за постављање рекламних објеката – билборда на територији Општине Зета,

12. Одлука о ауто – такси превозу,

13. Одлука о измјенама одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу “Јавно комунално предузеће” Зета,

14. Закључак о усвајању Програма субвенција за поједине категорије путника линијског превоза путника и посебног линијског превоза путника и за поједине регистроване линије,

15. Одлука о измјени Одлуке о образовању Комисије за израду Пословника Скупштине Општине Зета,

16. Одлука о измјени и допуни Одлуке о одређивању одборника Скупштине Општине Зета који ће присуствовати при склапању брака и закључењу животног партнерства лица истог пола.

17. Одлука о давању сагласности на Статут друштва са ограниченом одговорношћу „Јавно комунално предузеће“ Зета,

18. Рјешење о накнади за рад члановима Одбора директора „Јавно комунално предузеће“ Зета,

19. Одлука о измјени Одлуке о образовању Организационог одбора за стварање услова за почетак рада новоосноване Општине Зета, и

20. Одлука о измјени одлуке Одлуке о условима, начину и поступку за додјелу награде Општине у оквиру Главног града-Голубовци.