Održano predavanje na temu "Nova arheološka istraživanja na teritoriji Opštine Zeta"

07/11/2023
Održano predavanje na temu "Nova arheološka istraživanja na teritoriji Opštine Zeta"

U četvrtak 02. novembra, sa početkom u 15.00 časova, u Maloj Sali Opštine Zeta, održano je predavanje na temu „Nova arheološka istraživanja na teritoriji Opštine Zeta“.Osim rukovodstva Opštine Zeta, istom su prisustvovali i zainteresovani građani, koji su imali priliku da se upoznaju sa detaljima i daljim tokom projekta.Akcentat je stavljen na arheološkim nalazima pronađenim u toku navedenog istraživanja na našoj teritoriji. Priznati stručnjaci iz oblasti arheologije, mr Mile Baković i prof. dr Blagoje Govedarica, sve prisutne su upoznali i sa ostalim istraživanjima, koja su vršili širom Crne Gore.Fokus predavanja bio je na  prikazivanju predmeta  i simbola iz perioda ranog bronzanog doba Crne Gore, sa posebnim osvrtom na kneževske tumule otkrivene na  teritoriji Opštine Zeta.