Raspisan je Javni poziv nevladinim organizacijama sa teritorije opštine Zeta za predlaganje učesnika/ca za učešće u radnoj grupi povodom izrade Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu

20/11/2023
Raspisan je Javni poziv nevladinim organizacijama sa teritorije opštine Zeta za predlaganje učesnika/ca za učešće u radnoj grupi povodom izrade Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu

Opština Zeta raspisala je Javni poziv nevladinim organizacijama sa teritorije opštine Zeta za predlaganje učesnika/ca za učešće u radnoj grupi povodom izrade Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu, čije je kreiranje predviđeno nacionalnom Strategijom za mlade za period 2023 – 2027. i Akcionim planom za 2023-2024. S tim u vezi, NVO koje se bave omladinskom politikom su pozvane da delegiraju svoje predstavnike za kreiranje aktivnosti u oblastima unaprijeđenja omladinskog rada, unaprijeđenja mehanizama za podršku inicijativama mladih, učestvovanja u donošenju odluka i razvoju zajednica, unaprijeđenja položaja mladih kroz međuresorni pristup i u konačnom, unaprijeđenja normativno-institucionalnog okvira za sprovođenje omladinske politike.Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, zaključno sa 28.11.2023.godine. Kompletan tekst javnog oglasa možete naći na sajtu Opštine Zeta, u dijelu oglasna strana - https://golubovci.me/oglasi