8 novih kontejnera za odlaganje komunalnog otpada

14/02/2024
8 novih kontejnera za odlaganje komunalnog otpada

Opština Zeta je u saradnji sa Crvenim krstom obezbijedila 8 kontejnera za odlaganje komunalnog otpada, za dva izgrađena reciklažna ostrva u naseljima Gostilj i Berislavci.Apelujemo na građane da opremu koriste namjenski i savjesno.