ПОДСЈЕТНИК ЗА ПРАВНА ЛИЦА

14/03/2024
ПОДСЈЕТНИК ЗА ПРАВНА ЛИЦА

Подсјећамо пореске обвезнике - правна лица, да су дужни да поднесу пореске пријаве на основу којих се утврђује порез на непокретности које се налазе на територији Општине Зета за 2024. годину Секретаријату за финансије и буџет, најкасније до 31. марта текуће године, на обрасцу ППН-ПЛ.Образац се може преузети на сајту Општине Зета, на линку - https://golubovci.me/stranice2/8.Потписане и печатиране пријаве можете слати на мејл

zeta.ljp@podgorica.me, послати поштом, или предати на архиву општине.