САОПШТЕЊЕ ОПШТИНЕ ЗЕТА ПОВОДОМ ДОСТАВЉЕНОГ ОДГОВОРА НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА МИНИСТАРСТВУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

22/03/2024
САОПШТЕЊЕ ОПШТИНЕ ЗЕТА ПОВОДОМ ДОСТАВЉЕНОГ ОДГОВОРА НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА МИНИСТАРСТВУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

На адресу Општине Зета 20.03.2024. године стигао је допис број 02-021/24-1153/3, на руке Бојана Поповића, као обавјештење на претходно постављена питања.Иако је допис од стране општине био адресиран на министра Дукаја, одговор смо добили од предсједника Организационог одбора Јањушевића, или боље рећи добијено је ново неформално обавјештење, јер наведени акт нема печат министарства.Од неколико постављених питања, добили смо дјелимичне одговоре, иако су питања јасно постављена. У прилогу објављујемо достављени акт, а уједно понављамо питања на која нисмо добили адекватне одговоре:Питање – Како је могуће да МЈУ на основу члана 38 Закона (који предвиђа само обавезе за локалне самоуправе у којима долази до територијалних промјена) доноси закључак да се не може водити поступак разграничења између Општине Тузи и Општине Зета, ако члан 8 Закона оставља ту могућност за било које двије локалне самоуправе?Питање – Ако се усљед оваквог става МЈУ не може водити даљи поступак разграничења између Главног града Подгорица и Општине Зета, због чега се не може водити заједнички (упоредни) поступак расподјеле имовине између три локалне самоуправе? За територијално разграничење кажете да постоје ризици, а какви ризици постоје за упоредну подјелу имовине између три јединице локалне самоуправе?Питање – Ко гарантује да ће скупштине усвојити чак и предлог Одбора за који постоји сагласност свих чланова Одбора? Шта ће скупштине урадити, није предмет интересовања ниједног организационог одбора, већ сваки предлог који буде у складу са законском регулативом, требао би бити усвојен од стране свих чланова одбора. Члан МЈУ (органа који надзире законитост поступка) у било којем одбору, не може бити посматрач овог процеса, већ мора својим гласом допринијети усвајању одлуке која је у складу за Законом о територијалној организацији.Уз захвалност на одговоре на питања због чега је процес разграничења са Тузима био неефикасан, прије свега временски, као и на одговор да је јасна хијерархија правних аката који су валидни у овом процесу, молимо Вас да добијемо одговоре и на горенаведена питања.