OBJAVLJEN KONKURS ZA DIZAJN LOGO-A TURISTIČKE ORGANIZACIJE ZETA

26/04/2024
OBJAVLJEN KONKURS ZA DIZAJN LOGO-A TURISTIČKE ORGANIZACIJE ZETA

          Izvršni odbor Turističke Organizacije Opštine Zeta objavljujeKONKURSZa dizajn logo-a Turističke Organizacije Zeta 
 • Pun naziv organizacije: Turistička Organizacija Opštine Zeta

 • Skraćeni naziv organizacije je: TOZ

 • Naziv organizacije na engleskom jeziku je: Tourism Organisation of Zeta

 • Logo Turističke Organizacije treba da oslikava prepoznatljivost Zete i njene lokalne sredine, da izražava autentične prirodne, turističke i kulturno istorijske vrijednosti i atraktivnosti

 • Maksimalno dostaviti 3 predloga

 • Logo Turističke organizacije treba da bude okruglog ili pravougaonog oblika sa natpisom: ''Turistička Organizacija Zeta''

 • Izbor logo-a utvrdjuje Izvršni odbor Turističke organizacijePravo na konkurs imaju sva pravna i fizička lica osim lica koja su direktno angažovana u organizovanju konkursa, kao i lica koja su u najbližem srodstvu sa njima.Posebno se pozivaju  akademski slikari i grafički dizajneri da uzmu učešće na konkursu.Nagrada za izabrani logo Turističke Organizacije Zeta je 500 (pet stotina) eura, sa uračunatim porezom.Isplatom nagrade autora, autorska prava prelaze na Turističku Organizaciju Zeta. POTREBNA DOKUMENTACIJA Potrebno je dostaviti:
 • Predloge treba dostaviti u štampanoj formi, digitalno na prenosnom medijumu (CD/USB flash-drive/„fleška“), i na papiru sa odštampanim linkom za preuzimanje materijala online, u slučaju tehničkih problema sa prenosnim medijumom. Digitalni materijal mora u potpunosti reflektovati ono što je poslato u štampanom obliku (svaki fajl mora biti dostavljen u odštampanoj formi, čak iako mu je namjena isključivo za digitalnu upotrebu). Logo za digitalnu upotrebu treba priložiti u PNG i SVG formatima u veličinama 1920×1920px (72dpi RGB), 512×512px (72dpi RGB) i minimalnoj dozvoljenoj veličini. Logotip za digitalnu upotrebu treba priložiti upisan u kvadrat, u PNG i SVG formatima, sa i bez kolorne podloge u tačnim veličinama: 16×16px, 32×32px, 48×48px, 72×72px, 144×144px, 512×512px i 1024×1024px.

 • Uz Predlog je potrebno dostaviti pismeno obrazloženje sa najviše 1800 karaktera.

 • Prijavu koja sadrzi podatke o autoru:
 • ukoliko je podnosilac fizičko lice (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail i broj žiro računa)

 • ukoliko je podnosilac pavno lice (naziv preduzeća,izvod iz CRPS-a preduzeća, PIB i PDV ime i prezime autora sa adresom i broj telefona, e-mail i broj telefona preduzeća, kao i broj žiro računa)
 • Izjava da je predloženi primjerak logo-a djelo autora, uz potpis autora. ROK ZA PRIJAVUJavni KONKURS za dizajn logo-a Turističke Organizacije Opštine Zeta biće objavljen na sajtu Opštine Zeta www.golubovci.me i u dnevnom listu Dan.Prijavljivanje na konkurs traje od 26.04.2024. godine do 13.05.2024. godine.Predlozi koji budu dostavljeni poslije navedenog roka i predlozi koji ne budu dostavljeni u formi i na način pod uslovima utvrđenim Konkursom neće biti ocjenjivani.Svi učesnici će biti obavješteni o rezultatima Konkursa 7 dana nakon završetka Konkursa.Svojom prijavom učesnici neopozivo prihvataju sve uslove Konkursa.Prijave za Konkurs možete dostaviti lično u prostorijama Stručne Službe Turističke Organizacije Zeta ili na adresu:TURISTIČKA ORGANIZACIJA ZETAUl. Golubovci-Mataguži broj 6, 81304, Anovi, Zeta.Sa naznakom: Za KONKURS za dizajn logo-a Turističke organizacije Opštine Zeta. Kontakt za informacije:Email: tozeta.travel@gmail.comTel: 068/453-344