ДОСТАВЉЕНИ ПРЕДЛОЗИ ПРЕМИЈЕРУ ЗА ИЗМЈЕНУ ЗАКОНА О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОГРАНИЗАЦИЈИ

04/06/2024
ДОСТАВЉЕНИ ПРЕДЛОЗИ ПРЕМИЈЕРУ ЗА ИЗМЈЕНУ ЗАКОНА О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОГРАНИЗАЦИЈИ

Иако је рад Организационог одбора за стварање услова за рад новоосноване Општине Зета заустављен одлуком Министарства јавне управе у фебруару ове године, представници Општине Зета своје дјеловање нису обуставили, већ су у протеклом периоду припремили предлоге за измјене и допуне Закона о територијалној организацији Црне Горе. Предсједник Општине Зета, Михаило Асановић, и в. д. секретара Секретаријата за финансије и буџет, мр Бојан Поповић, присуствовали су 24.05.2024. године састанку који је иницирао предсједник Владе Црне Горе, мр Милојко Спајић, на тему разматрања проблема са којима се суочавају локалне самоуправе из централног региона у свом раду. Иако је закључено да постоје бројне препреке у раду локалних самоуправа, процес разграничења и расподјеле имовине је представљен као кључни проблем са којим се суочава Општина Зета. Премијеру су наведене измјене и допуне Закона о територијалној организацији директно презентоване и уручене, и надамо се да ћемо у кратком року добити повратне информације са адресе Владе, уважавајући значај овог питања за Општину Зета. Наведене измјене и допуне Закона о територијалној организацији предложене су како би се будући процеси формирања нових јединица локалне самоуправе значајније унаприједили у дијелу дефинисања рокова и надлежности које имају формирани организациони одбори, као и арбитражне комисије. Такође, за организационе одборе чији је рад и даље у току и није завршен, предложен је крајњи рок до којег се сви започети процеси морају окончати, односно након тог рока сви незавршени процеси се повјеравају арбитражи. Предложен је и пренос својине и својинских овлашћења која Главни град Подгорица има на непокретној имовини која се налази на територији Општине Зета, у складу са овим Законом.