Opština Zeta i Eko Fond nastavljaju uspješnu saradnju

01/07/2024
Opština Zeta i Eko Fond nastavljaju uspješnu saradnju

Opština Zeta uz subvenciju Eko fonda Crne Gore od 27.529,92 eura je nabavila 1200 kanti, zapremine

120l za sakupljanje komunalnog otpada. Nabavljena oprema će se koristiti u svrhu podsticanja

odvojenog sakupljanja otpada u domaćinstvima, u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom.

Projektna ideje „Kanta u domaćinstvu - sakupi i predaj otpad“ za koju je Opština Zeta dobila finansijsku

podršku Eko fonda je usmjerena na prevenciji nepropisnog odlaganju otpada, stvaranju uslova za

odvojeno sakupljanje otpada i promjenu načina ponašanja prilikom odlaganja otpada iz domaćinstva.