Podrška žetvi žitarica

22/06/2021
Podrška žetvi žitarica

Opština u okviru Glavnog grada – Golubovci će kao i prethodnih godina, subvencionisati žetvu žitarica. Pravo na podršku imaju lica koja izvrše žetvu žitarica poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci. Visina podrške je do 40 eura po hektaru. Ukoliko ukupan iznos podrške prelazi planirani iznos budžeta za ovu mjeru, visina podrške će se proporcionalno umanjiti po hektaru. Korisnik podrške može biti fizičko ili pravno lice koje ispunjava sljedeće kriterijume:
  • državljanin je Crne Gore sa mjestom prebivališta/sjedišta u Crnoj Gori;

  • ukoliko je korisnik pravno lice, to mora dokazati registracijom u Centralni Registar Privrednih Subjekata (CRPS).Podnosilac prijave je dužan da:
  • posjeduje adekvatnu i tehnički ispravnu mehanizaciju;

  • izvrši žetvu svim zainteresovanim proizvođačima žitarica na parcelama koje se nalaze na teritoriji Opštine, po cijeni od 10 eura/ralu;

  • posjeduje podatke o izvršenoj žetvi, koji se podnose na propisanim obrascima.

  • Obrazac prijave možete preuzeti na linku https://golubovci.me/stranice2/8

  • Podnosilac prijave je dužan da vodi evidenciju o prijavljenim i požnjevenim površinama (propisani obrasci) i dostavi ih Opštini u propisanom roku.Propisana prijava sa pratećom dokumentacijom se šalje poštom ili dostavlja lično na arhivu Opštine u okviru Glavnbog grada - Golubovci, sa naznakom: „Podrška žetvi žitarica“, do 31. jula tekuće. godine. Dodatne informacije se mogu dobiti i putem telefona: 020/873-294 ili u kancelariji Odjeljenja za ruralni razvoj Opštine.