MINISTAR STIJOVIĆ U RADNOJ POSJETI OPŠTINI U OKVIRU GLAVNOG GRADA-GOLUBOVCI

10/07/2021
MINISTAR STIJOVIĆ U RADNOJ POSJETI OPŠTINI U OKVIRU GLAVNOG GRADA-GOLUBOVCI

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva mr Aleksandar Stijović juče je sa saradnicima boravio radnoj posjeti Opštini u okviru Glavnog grada-Golubovci, gdje je sa predsjednicom Opštine Tanjom Stajović i Ratkom Stijepovićem, predsjednikom Skupštine Opštine razgovarao o aktuelnostima i otvorenim pitanjima iz nadležnosti resornog ministarstva. Oni su ovom prilikom, zajedno sa svojim saradnicima i poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zete, razgovarali o aktuelnoj situaciji, usvojenom Agrobudžetu za 2021.godinu, intervencijama na tržištu za otkup viškova poljoprivrednih proizvoda, sa akcentom na subvencije i olakšice za proizvođače lubenica i paradajza kao i o rešavanju problema nasipanja puteva i podrške izgradnji bunara.  Fokus je stavljen na izazove sa kojima se suočavaju poljoprivrednici, na koji način i kojim metodama da im se omogući i olakša otkup i plasman proizvoda. Ministar Stijović je predočio mjere povoljnosti novog Agrobudžeta sa posebnim osvrtom na mjere podrške za povrtarski i mljekarski sektor. Govoreći o značaju poljoprivredne proizvodnje u Zeti, Stijović je naglasio da je MPŠV u potpunosti posvećeno daljem razvoju i unapređenju ovog sektora, kao i da će i u narednom periodu podrška poljoprivrednim proizvođačima biti prioriet Ministarstva. Predsjednica Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, predočila je mehanizme i mjere podrške poljoprivrednim proizvođačima sa ovog područja, te kakve efekte isti imaju na dalji razvoj poljoprivredne proizvodnje.  U toku sastanka, dogovoreno je i da u narednih desetak dana, bude održana prezentacija Agrobudžeta za 2021.godinu, u Velikoj sali KIC-a „Zeta“, a o čemu će poljoprivrednici biti blagovremeno obaviješteni.   Najavljena je dalja saradnja, u cilju podrške i podsticaja za razvoj poljoprivrede na području Opštine u okviru  Glavnog grada-Golubovci.