Objavljeni Javni pozivi za podršku razvoja ruralnog turizma

30/09/2021
Objavljeni Javni pozivi za podršku razvoja ruralnog turizma

Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore objavilo je Javne pozive za podršku ruralnom turizmu za 2021/2022. godinu, i to: za unaprjeđenje kvaliteta usluga i ponude u ruralnom turizmu; za razvoj inovativnih turističkih proizvoda i za organizovanje etno sajmova.Detaljnije informacije o uslovima i načinu prijave na pomenute Javne pozive možete naći na sajtu Ministarstva ekonomskog razvoja, u opisu linkova:

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-podrsku-ruralnom-turizmu-za-2021-2022-godinu-unapredenje-kvaliteta-usluga-i-ponude-u-ruralnom-turizmuhttps://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-podrsku-ruralnom-turizmu-2021-2022-godinu-razvoj-inovativnih-turistickih-proizvoda-u-ruralnim-podrucjimahttps://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-podrsku-ruralnom-turizmu-za-2021-2022-godinu-organizovanje-etno-sajmova