Održana radionica na temu "Edukacija o značaju selektivnog sakupljanja otpada i podizanje kapaciteta lokalnih poljoprivrednika o održivoj poljoprivredi, u cilju smanjenja negativnih uticaja otpada na životnu sredinu"

09/12/2021
Održana radionica na temu "Edukacija o značaju selektivnog sakupljanja  otpada i podizanje kapaciteta lokalnih poljoprivrednika o održivoj poljoprivredi, u cilju smanjenja negativnih uticaja  otpada na životnu sredinu"

U organizaciji Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci  i NVO  ”Noe“ održana je radionica "Edukacija o značaju selektivnog sakupljanja  otpada i podizanje kapaciteta lokalnih poljoprivrednika o održivoj poljoprivredi, u cilju smanjenja negativnih uticaja  otpada na životnu sredinu". Učesnici su imalu priliku da se  informišu  o načinu upravljanju komunalnim otpadom sa akcentom na primarnu selekciju, metodama smanjenja uticaja poljoprivrednih djelatnosti na životnu sredinu i prevenciji  stvaranja biljnog otpada. Radionica je dio aktivnosti projekta ”Edukacija o selektivnom sakupljanju  otpada“, predviđenog Strateškim planom razvoja Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci 2021.  - 2025. godine.

Organizatori i učesnici su saglasni da je u cilju unapređenja aktuelnog stanja upravljanja otpadom i proaktivnijeg pristupa građana, potrebno što više tematskih radionica, kao i obezbjeđenje posuda za sakupljanje biljnog i kabastog otpada i intenzivniji komunalni i inspekcijski nadzor.