Opština Golubovci zaključila Sporazum o finansiranju sa UNDP-em za izgradnju Dnevnog boravka za starija lica

15/12/2021
Opština Golubovci zaključila Sporazum o finansiranju sa UNDP-em  za izgradnju Dnevnog boravka za starija lica

U cilju izgradnje Dnevnog boravka za starija lica, Opština u okviru Glavnog grada Golubovci  zaključila je Sporazum o finansiranju  sa Programom ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u okviru projekta “Jačanje kapaciteta za efikasno pružanje usluga”.Vrijednost projekta je oko 400.000€, a Sporazumom je definisana i dinamika prenosa sredstava.Shodno Sporazumu i Odlukom o Budžetu Opštine za 2021. godinu, UNDP-u je izvršen  prenos 150.000€, dok će ostatak sredstava u iznosu od 250.000€  biti uplaćen tokom naredne godine.Početak izgradnje objekta očekujemo u prvoj polovini naredne godine.