Formulari

Образац пријаве пореза на промет непокретности (ПППН)

PRIJAVNI FORMULAR ZA REGIONALNI PROJEKAT LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)

P-13_PRIJAVA ZA UČESNIKE U POPISU

Obrasci prijave za Konkurs za studente i učenike za studijsku/školsku 2023/2024 godinu

Обрасци за утврђивање пореза на непокретности

Образац мјесечне пријаве за обрачун приреза порезу на доходак физичких лица

Oбразац захтјева за издавање потврде о посједовању мјесечне превозне карте превозника “BTC Zeta” на релацији за Подгорицу

Obrazac prijave na oglas/konkurs

Zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za pokretne privremene objekte

Zahtjev za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova za privremene nepokretne objekte

Obrazac pritužbe

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za poboljšanje materijalne situacije

Zahtjev za dopunu i izmjenu podataka u MRV

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o prosječnom prihodu po članu domaćinstva

Prijava za mjeru podrške – „Žetva žitarica“

Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Zahtjev za procjenu štete

Zahtjev za naknadni upis u MRV

Zahtjev za izdavanje uvjerenja da nije korisnik jednokratne novčane pomoći u zadnjih 6 mjeseci

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za liječenje

UPI Zahtjev za komunalne objekte

Saglasnost

Izjava o kućnoj zajednici

Bjanko