Oglasna strana

Захтјев за одлучивање о потреби израде елабората o процјени утицаја на животну средину за пројекат - Соларнe електранe „ZT ENERGY“

Захтјев за одлучивање о потреби израде елабората процјенe утицаја на животну средину за пројекат Соларнe електранe „ZT ENERGY“
Обавјештење Секретаријата за уређење простора, заштиту животне средине и саобраћај

27.11.2023

Spisak kandidata popisivača za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2023. godini na teritoriji Opštine Zeta

Lista za izbor kandidata popisivača

24.11.2023

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja za ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti , - 1 izvršilac/teljka na neodređe

Obavještenje kandidatima referent

24.11.2023

Spisak kandidata instruktora/ki za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2023. godini na teritoriji Opštine Zeta

Lista za izbor kandidata za instruktore

21.11.2023

Javni poziv nevladinim organizacijama sa teritorije opštine Zeta za predlaganje učesnika/ca za učešće u radnoj grupi povodom izrade Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu

Javni poziv

20.11.2023

ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI NACRTA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE ZA 2024. GODINU

Odluka

20.11.2023

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Savjetnik III za sport i mlade u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Savjetnik III za sport i mlade

17.11.2023

JAVNI OGLAS - Popis 2023

JAVNI OGLAS Popis 2023
Obavještenje o poništenju javnog oglasa
P 13 PRIJAVA ZA UČESNIKE U POPISU

15.11.2023

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaj, - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju oglas

09.11.2023

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Referent/kinja - portir/ka u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje

01.11.2023

Interni oglas za popunu radnog mjesta - Samostalni/a savjetnik/ca I u Službi Glavnog administratora, 1 izvršitelj/ka na neodređeno vrijeme

Interni oglas

27.10.2023

Obavjestenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III za utvrdjivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda u Sekretarijatu za finansije i budzet, 1 izvrsitelj/ka, na neodredjeno vrijeme

Obavještenje kandidatima

25.10.2023

УПУТСТВО ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЈУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА КОЈИ ИМАЈУ СЈЕДИШТЕ У ЗЕТИ И ОБРАЗАЦ ПС02

Упутство за пререгистрацију привредних субјеката који имају сједиште у Зети
ЦРПС Обрасац ПС02

24.10.2023

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja u Službi Glavnog administratora, - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima

19.10.2023

PROGRAM OBUKE KOD POSLODAVCA OPŠTINA ZETA

PROGRAM OBUKE KOD POSLODAVCA OPŠTINA ZETA
Poziv za poslodavce_ReLOaD2
Formular apliciranja za poslodavce

17.10.2023