Oglasna strana

Javni oglas za popunu radnog mjesta - Savjetnik/ca III u odeljenju za planiranje prostora u Sekretarijatu za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaja, 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme

Savjetnik III za planiranje prostora

28.02.2024

Javni oglas za popunu radnog mjesta - Viši/a savjetnik/ca III u odeljenju za zaštitu životne sredine u Sekretarijatu za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaja, 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme

Viši savjetnik ca III

28.02.2024

Javni oglas za popunu radnog mjesta - Samostalni/a savjetnik/ca I u Službi Glavnog administratora , 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme

Javni oglas Glavni administrator

26.02.2024

III Javni poziv nevladinim organizavijama sa sjedištem na teritoriji Opštine Zeta, za predlaganje kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija

III JAVNI POZIV

21.02.2024

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti - Samostalni/na savjetnik/ca I za kadrovska pitanja i ljudske resurse, 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

21.02.2024

Javni oglas za popunu radnog mjesta - Viši/a savjetnik/ca III za pravne poslove u Službi Skupštine opštine Zeta, 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme

Javni oglas Služba Skupštine opštine Zeta

16.02.2024

Javni oglas za popunu radnog mjesta - Viši/a savjetnik/ca III za upravljanje ljudskim resursima u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme

Javni oglas Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

16.02.2024

Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole

Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole

13.02.2024

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III PR menadžer u Službi predsjednika - 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši a savjetnik ca III PR menadžer u Službi predsjednika 1 izvršilac teljka, na neodređeno vrijeme

02.02.2024

II Javni poziv nevladinim organizavijama sa sjedištem na teritoriji Opštine Zeta, za predlaganje kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija

II Javni poziv nevladinim organizavijama sa sjedištem na teritoriji Opštine Zeta, za predlaganje kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija

31.01.2024

Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta Opštine Zeta namijenjenih za sufinansiranje rada sportskih organizacija u 2024.godini

Javni konkurs sport
Formular_za_podnosenje_prijedloga_programa_Komisiji_za sport

29.01.2024

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove Javnog oglasa za popunu radnog mjesta Referent/kinja - tehnički sekretar u Sekretarijatu za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaj - 1 izvršilac/teljka, na neodredjeno vrijeme

Obavještenje kandidatkinjama

24.01.2024

Javni poziv NVO sa sjedištem na teritoriji Opštine Zeta za predlaganje kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava za projekte i programe NVO

Javni poziv NVO za predlaganje kandidata za člana Komisije

18.01.2024

URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU TENIČKE DOKUMENTACIJE

UPUV 71 332 23 173 OPŠTINA ZETA

16.01.2024

Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат - Соларнa електранa „ZT ENERGY“

Обавјештење Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат Соларнa електранa „ZT ENERGY“
Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат Соларнa електранa „ZT ENERGY“

10.01.2024