Oglasna strana

Javni oglas za popunu radnog mjesta - Viši/a savjetnik/ca III za evidenciju lokalnih javnih prihoda, 2 izvršioca/teljke, na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za finasije i budžet Opštine Zeta Sektor za utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda

28.08.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta - Referent/kinja-tehnički sekretar Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaj, 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaj Opštine Zeta

25.08.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta - Samostalni/a savjetnik/ca III Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaj, 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaj Opštine Zeta

25.08.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta - Savjetnik/ca III za sport i mlade, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Opštine Zeta

25.08.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta - Viši/a savjetnik/ca III Odjeljenja za planiranje prostora, 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaj Opštine Zeta

25.08.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta - Viši/a savjetnik/ca III Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaj, 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaj Opštine Zeta

02.08.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta - Samostalni/a savjetnik/ca III za utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda, 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme u Sekretarijatu za finansije i budžet Opštine Zeta

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za finansije i budžet Opštine Zeta

02.08.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta - Samostalni/a referent/kinja za ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa, 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Opštine Zeta

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Opštine Zeta 1

02.08.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta - Referent/kinja -portir/ka, 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Opštine Zeta

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Opštine Zeta

02.08.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta - Samostalni/a savjetnik/ca II za pravna pitanja, 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme u Sekretarijatu za finasije i budžet Opštine Zeta

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za finasije i budžet Opštine Zeta

21.07.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta - Samostalni/a referent/kinja, 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijemeu Službi Glavnog administratora Opštine Zeta

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi Glavnog administratora Opštine Zeta

21.07.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta - Samostalni/a referent/kinja za administrativne poslove, 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme u Sekretarijatu za razvoj preduzetništva i poljoprivrede Opštine Zeta

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za razvoj preduzetništva i poljoprivrede Opštine Zeta

21.07.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta - Viši/a savjetnik/ca III za socijalnu i dječiju zaštitu i rodnu ravnopravnost, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Opštine Zeta

21.07.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta - Viši/a savjetnik/ca III za projekte, 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme u Službi predsjednika Opštine Zeta

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi predsjednika Opštine Zeta

21.07.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta - Viši/a savjetnik/ca III Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaj, 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaj Opštine Zeta

21.07.2023