Oglasna strana

Obavještenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III odjeljenja za planiranje prostora, Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaj, 1 izvršilac/teljka, na neodređe

Obavještenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni savjetnik III odeljenje za planiranje prostora

23.04.2024

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Savjetnik/ca III odjeljenja za komunalne poslove u Sekretarijatu za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaj- 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme, o

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Savjetnik za komunalne poslove

23.04.2024

Obavještenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Inspektorica III, Sekretarijat za finansije i budžet - 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme, objavljenog dana 04. marta 2024. godine

Obavještenje kandidatima (2)

18.04.2024

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši savjetnik/ca odjeljenja za zaštitu životne sredine u Sekretarijatu za uređenje prostora, zaštitu žvotne sredine i saobraćaja - 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vr

Obavještenje kandidatima

17.04.2024

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti - Viši/a namještenik/ca II – domar/ka, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Viši namještenik II domar, 1 izvršilac na neodređeno

17.04.2024

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Savjetnik/ca III odjeljenja za planiranje prostora u Sekretarijatu za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaj- 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrij

Obavještenje kandidatima

15.04.2024

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi komunalne policije i inspekcije - Komunalni/a policajac/ka- 4 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi komunalne policije Komunalni policajac, 4 izvršioca na neodređeno

12.04.2024

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi komunalne policije i inspekcije - Samostalni/a savjetnik/ca I za pravne poslove, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi komunalne policije i inspekcije Samostalni savjetnik I za pravne poslove, 1 izvršilac na neodređeno

12.04.2024

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi komunalne policije i inspekcije - Komunalni/a Inspektor/ica I za stambeno-komunalne i poslove iz oblasti voda, turizma i ugostiteljstva - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi komunalne policije i inspekcije Komunalni inspektor I za stambeno komunalne poslove iz oblasti voda, turizma i ugostiteljstva, 1 izvršilac na neodređeno.

12.04.2024

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi komunalne policije i inspekcije - Inspektor/ica I za lokalne puteve i poslove drumskog saobraćaj, 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi komunalne policije i inspekcije Inspektor I za lokalne puteve i poslove drumskog saobraćaja, 1 izvršilac, na neodređeno

12.04.2024

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za pravne poslove u službi Skupštine opštine Zeta, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa (2)

29.03.2024

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi predsjednika Opštine Zeta - Kancelarija za projekte i protokolarne poslove - Viši/a savjetnik/ca III pr menadžer/ka, 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši Savjetnik III PR Menadžer u Službi predsjednika Opštine

29.03.2024

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaj - Samostalni/a savjetnik/ca III odjeljenja za planiranje prostora, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni savjetnik III u Sekretarijatu za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaj

29.03.2024

Interni oglas za popunu radnog mjesta - Viši savjetnik/ica II - poslovni/a sekretar/ica, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta Visši savjetnik II poslovni sekretar u Službi komunalne policije i inspekcije, 1 izvršilac

28.03.2024

Interni oglas za popunu radnog mjesta Viši namještenik II - domar u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

Interni oglas za popunu radnog mjesta Viši namještenik II domar u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

27.03.2024